Team

Our well-qualified team currently consists of 12 people, most of whom have been working with us for many years, contributing their precious knowledge and experience to the company’s activities.

Nasz wykwalifikowany zespół liczy obecnie 12 osób. Większość z nich pracuje z nami od wielu lat, stanowiąc cenny kapitał wiedzy i doświadczenia.


The company is managed by:

Leszek Hopaluk - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Renata Nowacka-Hopaluk - Wiceprezes Zarządu

Dariusz Tomczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

Sławomir Dutkiewicz - Dyrektor Techniczny

Małgorzata Tomczyk - Dyrektor ds. Finansów i Administracji