Renata Nowacka-Hopaluk

Wiceprezes Zarządu

Magister nauk ekonomicznych. Studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalizacja Ekonomika handlu zagranicznego, ukończyła w 1983 roku. Doświadczenie w dziedzinie handlu i finansów międzynarodowych zdobywała w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Górniczych za Granicą KOPEX S.A. oraz Centrali Handlu Zagranicznego Centrozap Sp. z o.o. Współzałożyciel firmy oraz autor projektu dystrybucja materiałów spawalniczych, rozszerzonego następnie o chemię techniczną, co doprowadziło do powstania firmy Bio-Chem Sp. z o.o., którą obecne zarządza.