Historia Firmy

Najważniejsze wydarzenia w historii firmy:

1988 – powstanie firmy, działającej początkowo pod nazwą Agencja Eksportowo-Importowa BROPOL Sp.
z o.o.

1990 – zniesienie w Polsce państwowego monopolu handlu zagranicznego, co umożliwia faktyczne rozpoczęcie działalności handlowej; firma specjalizuje się w eksporcie wyrobów ze stali jakościowych oraz imporcie zaopatrzeniowym

1990 – powstanie firmy Hurtownia Towarów Przemysłowych s.c. (HTP), zajmującej się przede wszystkim dystrybucją materiałów spawalniczych, przekształconej w 2001 roku w spółkę jawną

2004 – fuzja Agencji Eksportowo-Importowej BROPOL Sp. z o.o. z Hurtownią Towarów Przemysłowych s.j., w efekcie której powstaje Firma Handlowa BROPOL-HTP Sp. z o.o.

2013 –25-lecie działalności firmy