Odkuwki Kształtowe

Nasza oferta obejmuje odkuwki kształtowe kute swobodnie, wykonywane z jakościowych stali węglowych, a także ze stali niskostopowych konstrukcyjnych, narzędziowych oraz nierdzewnych. Szczególne miejscew naszej ofercie zajmują gatunki stali przeznaczone dla przemysłu nafty i gazu.

Odkuwki objęte naszą ofertą kute są na prasach lekkich i ciężkich, o wadze jednostkowej do 24 ton (możemy także zaoferować odkuwki o wadze do 60 ton), w postaci bloków, kostek, krążków pełnych oraz z przebijanym otworem, pierścieni, tulei i cylindrów kutych na trzpieniu, walców i wałów.

Dostarczane przez nas odkuwki kształtowe wykorzystywane są między innymi jako:

  • Zawory i inne elementy instalacji nafty i gazu; stabilizatory ciągów wiertniczych;
  • Bloki i kostki matrycowe;
  • Rolki podające;
  • Walce hutnicze; walce do trzciny cukrowej; walce do papierni;
  • Wały korbowe jednolite i składane;
  • Wały wiatraczne; wały do cementowni; wały turbinowe i wirnikowe;
  • Elementy do silników diesel oraz napędu innych maszyn i urządzeń;
  • Elementy systemów stabilizacyjnych statków;
  • Elementy konstrukcyjne.


Wszystkie sprzedawane przez nas odkuwki wykonywane są według szczegółowych rysunków. Dostarczamy je w wykonaniu „na czarno”, po obróbce zgrubnej lub obrobione na gotowo. Zakres obróbki cieplnej może obejmować żarzenie, normalizowanie, hartowanie i odpuszczanie. Wymagane właściwości mechaniczne badane są na próbkach kwalifikowanych lub na wydłużeniu odkuwki. Całość materiału badana jest ultradźwiękowo i atestowana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Odkuwki do przemysłu naftowego są zgodne z wymaganiami normy API 6A.

Więcej informacji udzieli Ci Sławomir Dutkiewicz – slawomir.dutkiewicz@bropol-htp.pl